“Verdien av en idè ligger i å sette den ut i live”

Selv om Thomas Edison nok har rett er det mer enn bare det å ha en idè som ligger bak det å ha et fantastisk serveringssted. Uansett om du har tenkt til å åpne en restaurant, cafè eller en pub så krever det hard jobbing og nøye planlegging – ofte over måneder og år.

Vi anbefaler derfor alle å lage en forretningsplan slik at dine ideer, planer, forutsetninger, visjoner m.m. blir tydeliggjort og nedtegnet skriftlig. Dette vil hjelpe deg både i forbindelse med de mål du setter deg, men også opp mot andre aktører som du er nødt til å ha med på laget slik som banker, investorer, ansatte, styremedlemmer osv.

For mer tips rundt forretningsplanen kan du lese vårt innlegg i denne posten: Forretningsplan.

Alle store ting starter med en idè, og din idè og ditt produkt er utgangspunktet for resten av din forretningsplan. Det viktigste spørsmålet innledningsvis er: hva er det du ønsker å tilby dine kunder?

HVA ER DITT PRODUKT?

En del vil nok stusse når vi bruker ordet “produkt” om ideèn du sitter inne med, men jo tidligere du ser helheten i det du ønsker å tilby dine kunder, altså det totale “produktet” kan du sies å ha en realistisk tilnærming til hva som kreves av deg.

Hva du ønsker å tilby dine kunder dreier seg altså ikke bare om det åpenbare, nemlig hva du har tenkt å servere? Nei, spørsmålet er mye større enn det:

 • Hva vil være din rolle på serveringsstedet?
 • Har du partnere?
 • Hvem håndterer det administrative?
 • Skal du ha ansatte?
 • Hvilket konsept ønsker du?
 • Hva ønsker du å servere som forretter, hovedretter og dessert?
 • Hvor mange forretter, hovedretter og desserter tenker du å ha på menyen?
 • Hva er kostnadene for å lage hver enkelt rett?

Her er det like mange spørsmål som skjær i sjøen og du må selv ta veldig mange vanskelige valg i starten. Restauranthjelpen.no har forsøkt å gjøre disse valgene noe enklere for deg!

KLARER DU DET ALENE?

Nei.

Eller, det avhenger av hvor stort prosjektet ditt er, hvor mye kapital du har og om du har bakgrunn fra bransjen.

Skal du for eksempel starte en restaurant sier det seg selv at du ikke kan renovere, følge opp det administrative, servere, lage maten og vaske lokalet selv. I en begrenset periode er det meste selvfølgelig mulig, men dette er åpenbart ingen god forretningsplan på sikt.

De fleste som starter innenfor restaurantbransjen sier det samme: få med deg en dyktig kokk på laget! De fleste som starter en pub sier: få med deg en dyktig bartender på laget! Du skjønner tegningen. Profesjonelle fagpartnere vil ofte ha innsikt i bransjen, kunnskap om utgifter relatert til arbeidet de utfører og forhåpentligvis kunnskap om konsepter som fungerer.

Å ha flere med på laget vil også kutte lønnskostnadene betraktelig og alle vil dra i samme retning – nemlig mot et vellykket serveringssted.

DIN ROLLE

Hva vil være din rolle på serveringsstedet? Har du økonomi nok til å ansette folk i alle posisjoner er det vel og bra, men de fleste som starter et serveringssted har ikke denne luksusen. Faktum er at de fleste som starter for seg selv er nødt til å arbeide “på gulvet”, i hvert fall i perioder. Dette kan også være en stor fordel av flere grunner:

 • du vil få bedre oversikt over kundemassen
 • kundene vil få et mer personlig forhold til stedet når eieren selv er en del av innredningen
 • du vil raskt ha mulighet til å se hva som fungerer og hva som ikke fungerer
 • du vil ha kontroll på de ansatte og hvordan de håndterer ditt produkt

Er du en menneskeperson som liker å prate og ha kontakt med kundene dine, da bør du påta deg en posisjon hvor denne egenskapen kan blomstre. Dersom du er en stille type som ønsker litt avstand til kundene kan du kanskje stå bak komfyren eller arbeide mer med det administrative.

Du, eller eventuelt dine ansatte er faktisk en viktig del av produktet som blir servert kundene. Uhøffelige og uengasjerte medarbeidere fører til at gjestene ikke kommer tilbake. Og slik menneskehjernen er anlagt innebærer det at kunden med en dårlig opplevelse forteller dette til 10 andre, mens kunden som har en god opplevelse kun forteller dette til 1 person.

Det er deg, eventuelt dine ansatte kunden første gang møter – sørg for at førstegangsinntrykket av produktet blir bra!

ADMINISTRATIVT

MYE av tiden vil gå med til administrativt arbeid slik som å utvikle menyen, følge opp ansatte, regelverk, offentlige krav, bestillinger, kontakt med leverandører osv osv. Det kan være at du rett og slett ikke har tid til å være synlig i restauranten.

Dersom dere er flere vil det også være enklere å kunne drive stedet dersom det skulle være problemer med ansatte som er syke eller lignende – det vil alltid være noen som kan stille opp uten at man må betale ansatte i dyre dommer.