#6 – Regnskap og Revisjon

Jeg trenger ikke livvakter, men jeg har enormt behov for to dyktige regnskapsførere.

Selv om man skulle tro at Elvis Presley trengte uttallige livvakter uttalte han flere ganger at det var hans dyktige regnskapsførere som fikk han ut av de største problemene. Og det kan nok være mye sannhet i dette, noe vi skal se nærmere på under dette steget i guiden.

I dag finnes det mange gode nettløsninger for deg som skal føre regnskapet selv. Dersom du har overskudd, kunnskap og ikke minst tid til å gjøre dette arbeidet selv er det selvfølgleig penger å spare på dette. Men erfaringsmessig skal det ikke veldig stor omsetning til før denne oppgaven blir relativt overveldende.

Vi skal i denne delen av guiden se nærmere på de viktigste reglene som gjelder på regnskapsområdet for deg som skal drive serveringsvirksomhet. Vi skal – som vanlig – også gi den noen uvurderlige tips og triks.

Regnskapsfører

Du er ikke forpliktet til å benytte deg av en ekstern regnskapsfører/regnskapsfirma. Dersom du ønsker å føre regnskapet selv, eller at en av dine ansatte skal gjøre det, er det fullt lovlig.

Dersom du velger å benytte deg av en ekstern regnskapsfører er det krav til at regnskapsføreren er autorisert av Finanstilsynet (“Autorisert regnskapsfører”).

Føre regnskapet selv eller sette bort?

Om du skal sette bort regnskapet eller føre det selv blir en avveining mellom hvor mye tid du har til rådighet og hvor mye kapital du har. Er startøkonomien svært trang kan du spare noen kroner på å føre regnskapet selv. Men med mindre du absolutt må, er det klare rådet å kjøpe regnskapstjenester.

Det er ingen heksekunst å føre regnskapet selv, og det er mange som er villige til å hjelpe deg i gang. Du kan gå på kurs, lese deg til kunnskapen, kjøpe bistand fra din tidligere regnskapsfører eller inngå en avtale om telefonsupport med leverandøren av regnskapsprogrammet ditt. De fleste leverandørene har tilbud som hjelper deg i gang, og det er ikke så dyrt å bruke dem heller.

Selv om det har blitt enklere, er det likevel nødvendig å ha nok kunnskap til å kunne føre et regnskap som er i tråd med regnskapsloven og bokføringsloven. Et alternativ vil være å føre det meste av bilagene på egenhånd, og overlate de mer tekniske transaksjonene og årsoppgjøret til en regnskapsfører og en revisor.

I takt med at regnskapsføringen har blitt lettere, har regnskapsførerens rolle også endret seg. Tidligere satt regnskapsføreren hovedsakelig å postere bilag og fakturaer. I dag sørger regnskapssystemene for at dette i stor grad skjer maskinelt. Dette har både ført til at regnskapsførertjenestene er blitt billigere, og at regnskapsførerens rolle har skiftet mer over til rådgivning.

Særlig i oppstarten, hvor det gjerne er nok armer og bein fra før av, er det sterkt tilrådelig å sette bort regnskapsføringen til noen som kan dette fra før. Så kan du heller vurdere senere om du synes.

Vi kan anbefale følgende regnskapsprogram dersom du ønsker å føre regnskapet selv.

Valg av regnskapsfører

Velger du å kjøpe regnskapstjenester er det mange aktører der ute som kan hjelpe deg – nærmere 3.000 firmaer. Valget står som regel mellom om man skal knytte til seg en stor aktør med et sterkt brand, en mindre aktør med lavere priser, en lokal aktør med fysisk nærhet, eller en aktør som ligger langt fremme i teknologisk utvikling.

Vår klare oppfordring er å velge en aktør med sterk kjennskap til bransjen. Det er med rådgivere som med andre bransjer at man kan ikke være flink i alt. En sausekokk lager ikke like god fiskesuppe som en fiskekokk, og en sommelier vil alltid stå litt tilbake for en bartender når han skal mikse drinker.

På samme måte vil ikke en regnskapsfører som jobber mest mot håndverkere ha like stor kjennskap til de regler som gjelder innen serveringsbransjen, ha like stor innsikt i hva som kan forventes av inntekter og kostnader for kommende sesong, hvor stort kapitalbehov du har til en hver tid, mv. Vi anbefaler derfor alltid å velge regnskapsfører med erfaring fra serveringsbransjen. Selv om spesialiserte rådgivere ofte er litt dyrere pr time, er vår erfaring at sluttfakturaen i 9 av 10 tilfeller likevel vil bli lavere. Når rådgiveren må lese seg opp fra scratch før han kan bistå deg, går taksameteret fort. En bransjespesialist vil med større sannsynlighet ha vært borti nettopp din problemstilling tidligere og har paratkunnskap om emnet. Det vil alltid være billigere med en halvtimes rådgivning til 1.000 timen enn tre timers rådgivning til 800 timen.

Våre anbefalte rådgivere 

Restauranthjelpen har valgt å knytte til seg to aktører som yter bistand raskt og kostnadseffektivt. Ta kontakt

Regnskapet er i boks! La oss ta en titt på

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*