# 10 – Uteservering

Det eneste jeg trenger i livet er frisk luft, litt sol og en kald øl

Noe du selvfølgelig bør vurdere – om du har mulighet – er å åpne en uteservering. Denne prosessen er relativ enkel og krever ikke veldig mye av deg.

Noen er så heldige at de har en egen privat plass for sin uteservering. For de aller fleste starter prosessen hos kommunen eller i den bydel hvor du har ditt serveringssted

1. Søknaden

Når du skal sette opp din uteservering leier du som regel plass på fortau/torg/plass av kommunen eller bydelen.

Forutsetningen er at det vil være plass til uteserveringen på det området du ønsker. I tillegg er det en fordel om arealet ligger langs serveringsstedets fasade. Vurderingsprosessen kan være noe lengre dersom serveringen skal ligge i litt avstand fra fasaden.

Leieavtalen du inngår med kommune/bydel inngås gjerne for ett år eller en sesong (varer som regel fra 01.04 – 30.09). Vanligvis inngås avtalen for en periode på fire år, men det vil være en gjensidig oppsigelsestid på 1 måned.

Det vil være en fordel om du har følgende informasjon ved søknaden:

  • Firmaattest
  • Plantegning av ønsket areal
  • Oppmålt areal

Flere kommuner/bydeler hjelper deg også med oppmåling og stiller også ofte på befaring for å kontrollere planer og plass.

2. Priser

Pris på leie av områder til uteservering er avhengig av hvor lenge du ønsker å leie. Dersom du leier for ett år blir det gjerne billigere månedspris enn om du kun leier for en måned eller har kortere leieperioder.

Prisene varier stort fra kommune og bydel, men rent generelt bør du regne med ca. kr 2 000 – 3 000 pr kvadratmeter for leie av uteservering.

3. Åpningstid

Åpningstider på din uteservering avhenger av om du tilhører sentrum eller utenfor sentrum.

I Oslo vil uteserveringen i sentrum stenge kl 24:00. For uteserveringer utenfor sentrum og i boligområder må uteserveringen stenge kl 22:00. Uteserveringer utenfor sentrum og utenfor boligområder må stenge kl 24:00.

Bakgårder hvor minst en boligenhet har åpningsflate mot bakgården må stenge kl 20:00.

Det understrekes at stengetider kan variere fra kommune/bydel og blir ofte vurdert fra sak til sak. Søk derfor alltid råd hos kommune eller bydel dersom du er usikker her.

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*